سینما گران مقاومت مانند قاسم سلیمانی با تحریم نظام سلطه مواجه می‌شوند/ ترس دشمنان از سینمای انقلاب کمتر از انرژی هسته ای نیست

34وی افزود: کسانی که در جنگ نظامی سیم خاردار را هم بر ما تحریم کردند و دفاع از خود در برابر گرگی مثل صدام را هم قائل نبودند و در جنگ اقتصادی و صنعتی دانشمندان ما را در روز روشن ترور کرده و صحبت از تحریم های فلج کننده می کنند، همان ها بهترین آثار سینمایی ما را چون با منافع آن ها در تضاد است تحریم و بایکوت می کنند.Source link

بدون نظر

لغو پاسخ